en-USel-GRfr-FRes-ESpt-PT
en-USel-GRfr-FRes-ESpt-PT
Menu

ΕΤΑΙΡΟΙ

ITG

Η ITG είναι η πρώτη ομάδα ανεξάρτητων συμβούλων στη Γαλλία και έχει κύκλο εργασιών 64 εκατομμυρίων €. Υπάρχει σήμερα σε όλη τη γαλλική επικράτεια με περισσότερους από 3000 συμβούλους. Από το 1996, η ITG Group έχει αναγνωρίσει εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς της παροχής συμβουλών, σπουδών και κατάρτισης. Έχει αναπτύξει για τους συμβούλους της υπηρεσίες ITG προσαρμοσμένες στις ανάγκες της, όπως εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της διαχείρισης στη Γαλλία, την Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Η ITG διαθέτει δικό της κέντρο κατάρτισης αφιερωμένο στους εργαζομένους της και έχει ιδρύσει ένα ίδρυμα το 2013.

The Lennox Partnership

Η σύμπραξη Lennox (TLP), μια κοινωνική επιχείρηση που δημιουργήθηκε το 1988, παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες ενδιάμεσης υποστήριξης για λογαριασμό των βασικών οργανισμών του δημόσιου τομέα στη Σκωτία. Ο κοινωνικός της στόχος είναι να υποστηρίξει τους πελάτες που εργάζονται χωρίς απασχόληση σε βιώσιμη απασχόληση και με τον τρόπο αυτό να επηρεάσει θετικά τις πολλές μειονεκτικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι υπηρεσίες απασχόλησης και δεξιοτήτων της παρέχουν υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων πελατών, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα πολλά εμπόδια που εμποδίζουν την απόκτηση απασχόλησης.

INFODEF

Το INFODEF, Ινστιτούτο Προώθησης της Ανάπτυξης και της Κατάρτισης, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Σχεδιάζει καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και επιτρέπουν την πρόβλεψη και την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων στην κοινωνία. Το INFODEF υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

 

APEA

Η APEA - Πορτογαλική Ένωση Υποστηριζόμενης Απασχόλησης είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η APEA στοχεύει να συνεργαστεί με τη μεθοδολογία της υποστηριζόμενης απασχόλησης, βελτιώνοντας την ένταξη στην εργασία στην ανοιχτή αγορά εργασίας ατόμων από μειονεκτούσες καταστάσεις (άτομα με αναπηρία, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα από εθνικές μειονότητες, Ρομά, γυναίκες που πέφτουν θύματα βίας, μακροχρόνια άνεργοι), με ισχυρή σύνδεση με τα κέντρα απασχόλησης των επιχειρήσεων και του κράτους. Η APEA προετοιμάζει επίσης νέες λύσεις, νέα εργαλεία που οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να καταφέρουν να βελτιώσουν την τοποθέτηση των ατόμων σε μειονεκτική θέση, δίνοντας έμφαση στις προσωπικές ικανότητες, τις δεξιότητες και τις ανάγκες των εταιρειών.

IEKEP

Το ΙΕΚΕΠ ιδρύθηκε το 1990 και είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην περιοχή της Αττικής ως αναγνωρισμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (αριθ. 12101107 του Υπουργείου Απασχόλησης). Το IEKEP διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό (περισσότερα από 600 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης / πάνω από 200.000 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης / πάνω από 12.000 εκπαιδευόμενους) καθώς και διαδικασίες διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης. Η λειτουργία του συμμορφώνεται με το σχετικό διοικητικό πλαίσιο που έχει θέσει το ελληνικό κράτος, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που εκτελείται από όλες τις δραστηριότητές του.

THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE - OMEGA TECHNOLOGY

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Η Omega Technology ιδρύθηκε το 1985 και είναι μια έμπειρη και γνωστή εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα. Η Εταιρεία εξυπηρετεί ελληνικούς δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς με τεχνολογία και υπηρεσίες που κατέστησαν εφικτή με τα 28 χρόνια εμπειρίας της. Οι λύσεις της περιλαμβάνουν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, λύσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης, εξατομικευμένες εφαρμογές για άτομα με αναπηρίες, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, συστήματα διαχείρισης εγγράφων και γνώσεων. Η εταιρεία προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα και ανάπτυξη, ψηφιοποίηση, καινοτομία και διατήρηση περιεχομένου, παροχή υλικού και τεχνική υποστήριξη. Το ερευνητικό τμήμα της εταιρείας δραστηριοποιείται στο χώρο της R&D arena, σε στενή συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, με πολλά έργα R&D και έργα επικύρωσης της αγοράς.

 

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset